Welkom

De SMS-Adviesgroep richt zich als zakelijk dienstverlener op het leveren van advies en het doen realiseren van successen op het gebied van arbeidsmarkt- en organisatieontwikkeling.

De SMS-Adviesgroep onderscheidt zich in deze op basis van een unieke combinatie van expertise en ervaring op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, organisatie- en verander vraagstukken en Human resources management.

Een netwerk van professionals

De SMS-Adviesgroep beschikt over een netwerk van professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, HRM en communicatie en is in staat integrale oplossingen te realiseren.

De SMS-Adviesgroep acteert vanuit het besef dat het succes van organisaties is gebaseerd op een toekomstbestendige bedrijfsvoering enerzijds en werk naar wens en vermogen van werknemers anderzijds.

Een herkenbare speler

Al geruime tijd is de SMS-Adviesgroep een herkenbare speler bij het aandragen van oplossingen voor arbeidsmarkt vraagstukken, zoals bijvoorbeeld bij reorganisaties, en bij van werk naar werk begeleiding en behoud vakmanschap projecten.